Välkommen till framtiden inom diabetesforskning

Novo Nordisk är ett internationellt läkemedelsföretag som är världsledande inom diabetesbehandling. Vi arbetar målmedvetet med att forska fram nya och bättre diabetesmediciner. Ett viktigt steg på vägen är de kliniska studierna. För att kunna hjälpa dig och andra med diabetes behöver vi deltagare till våra studier. Vi behöver din hjälp som deltagare, genom att anmäla dig kan vi tillsammans öka chansen till en friskare framtid.

Trial-index-magnifying-glass

Pågående studier

Study for children and adolescents with type 2 diabetes

Studie för barn och ungdomar med typ 2-diabetes

Läs mer om studien här!
Trial-portrait-sign-up

Hjälp oss bota diabetes

För att lyckas behöver vi jobba målmedvetet för att forska fram nya och bättre diabetesmediciner.

De kliniska studierna är en viktig del i vår forskning. Vi behöver din hjälp som deltagare - tillsammans ökar vi chansen till en friskare framtid för alla med diabetes.

Anmäl dig här